ვიდეო ღონისძიებების წიგნი "Yedi İklim Türkçe"

ვიდეო ღონისძიებების წიგნი "Yedi İklim Türkçe"

Yazıcı-dostu sürüm

ვიდეო ღონისძიებების წიგნი

თურქული განათლების დეპარტამენტის მიერ მომზადდა „ვიდეო აქტივობების წიგნი“, რათა ვიზუალური და აუდიო მასალების საშუალებით ასწავლონ ენა. ნაშრომი, რომელშიც მოცემულია 24 ვიდეო და მათთან დაკავშირებული აქტივობები, შედგენილია, როგორც  თურქული ენის შემსწავლელთათვის, ისე მასწავლებელთათვის.  წიგნი არის დამხმარე მასალა საბაზისო საფეხურზე თურქული ენის შემსწავლელთათვის.

 

გასაყიდად: 0 312 309 11 88 / 1059
ელ-ფოსტა: hacer.afsar@yee.org.tr