"Yedi İklim Türkçe" Libri i Aktiviteteve me Video

"Yedi İklim Türkçe" Libri i Aktiviteteve me Video

Yazıcı-dostu sürüm

Libri i Aktiviteteve me Video

Për mësimdhënien e turqishtes me mjete audio-vizuale, nga Drejtoria e Arsimit të Turqishtes është përpiluar “Libri i Aktiviteteve me Video”.  Vëllimi i përbërë nga 24 video dhe aktivitete të përgatitura në kuadër të këtyre videove është servirur për përdorimin e mësimnxënies dhe mësimdhënies së turqishtes. Libri është një material plotësues për ata që vazhdojnë të mësojnë turqisht në nivelin fillestar

 

Për shitje: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr