"Yedi İklim Türkçe" Knjiga sa video lekcijama

"Yedi İklim Türkçe" Knjiga sa video lekcijama

Yazıcı-dostu sürüm

Knjiga sa video lekcijama

"Knjiga sa video lekcijama" pripremljena je od strane Direktorata za nastavu turskog jezika sa ciljem izvođenja nastave praćene audio-vizuelnim efektima. Knjiga sadrži 24 video zapisa  propraćena vježbanjima i kao takva u službi je onih koji uče i onih koji predaju turski jezik. Pripremljena je kao dodatni materijal za one koji nastavljaju da uče turski na osnovnom nivou.

 

Satış İçin: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr