Вивчення турецької мови

Вивчення турецької мови

Yazıcı-dostu sürüm

1.

Hâlihazırda Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticarî ilişkileri ile tarihî ve kültürel bağları sayesinde Türkçe yabancı dil olarak öğrenilmekte ve dünya genelinde hızla yayılmaktadır. Artan öğrenci sayısıyla birlikte alandaki birikim de çeşitlenmektedir.

Dünyanın dört bir yanında Yunus Emre Enstitüsüne bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Kültür Merkezlerinin kurulmasıyla Türkçe öğrenmek isteyenler kendi ülkelerinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme imkânı bulabilmektedirler.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında, hem yabancı dil öğretimi ilkelerini hem de Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde belirtilen dil düzeyleri ve yeterliklerini esas alan bir anlayışla dil öğretimi uygulanmaktadır. Kurslarda teknolojik imkânlardan sıkça yararlanılmakta, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve çağdaş yöntemlerden faydalanılarak hazırlanan zengin ders araç gereçleri kullanılmaktadır.

Kültür merkezlerinde genel Türkçe kurslarının yanı sıra iş Türkçesi, tercüme dersleri, turizm Türkçesi, çocuk grupları gibi farklı alanlarda da kurslar düzenlenmekte; kurslarda başarı gösteren öğrencilere de “Türkçe Yaz Okulu” imkânı sunulmaktadır. Söz konusu faaliyet kapsamında öğrenciler hem Türkçe pratik yapma hem de Türkiye’yi ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı elde etmektedirler.

2.

Dünyaya Türkçe Öğretiyoruz

2009 yılından bugüne Kültür Merkezlerimizden yaklaşık 26.000 öğrenci Türkçe öğrenmiştir. Kültür Merkezleri dışında askerler, bankacılar, iş adamları (iş Türkçesi), çocuklar ve Türkoloji öğrencileri gibi özel gruplar için Türkçe kursları açılmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının Türkçe kurslarına da materyal ve öğretmen desteği sağlanmaktadır.

Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını Esas Alıyoruz

Öğretim sisteminde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan ihtiyaç analizi yapılmakta, durum ve taleplere göre farklı alanlarla ilgili özel kurslara da yer verilmektedir. Gruplar oluşturulurken, öğretim sürecinin verimliliğini artırmak amacıyla öğrencilerin Türkçe öğrenme amaçları, ihtiyaçları, yaşları, eğitim seviyeleri gibi farklılıklar dikkate alınmaktadır.

Çağdaş dil öğretim Yaklaşımlarını Esas Alıyoruz

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında, hem yabancı dil öğretimi ilkelerini hem de Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde belirtilen dil düzeyleri ve yeterliklerini esas alan bir anlayışla dil öğretimi uygulanmaktadır. Kurslarda teknolojik imkânlardan sıkça yararlanılmaktadır.

Konuşma Kulüplerimizle Öğrencilerin Pratik Yapmalarını Sağlıyoruz

Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla her düzeyde “Konuşma Kulüpleri” oluşturulmaktadır. Ders ve sınav ortamından uzak, serbestçe her konunun tartışılabildiği konuşma kulüplerinde öğrencilerin dili doğal ortamında öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Kitap Okuma Saatleri Düzenliyoruz

Oyunlaştırarak canlandırma tekniğine önem verilen derslerin dışında haftada en az bir saat kütüphanede “Kitap Okuma Saati” düzenlenmektedir.

Dersler Zengin Materyallerle İşleniyor

Türkçe dersleri “U” biçiminde düzenlenmiş sınıflarda 8-16 kişilik gruplarla yapılmaktadır. Derslerde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve çağdaş yöntemlerden faydalanılarak hazırlanan zengin ders araç gereçleri; ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, okuma kitapları ve metinleri, zenginleştirilmiş kitaplar (Z-Kitap); etkileşimli sözlük, tematik resimli sözlük, resimli konuşma kartları ve dil afişleri gibi sesli ve görüntülü materyaller kullanılmaktadır.

 Zaman ve Mekân Sınırı Olmaksızın Türkçe Öğretme Gayretindeyiz

Dünyanın dört bir tarafından gelen Türkçe öğrenme talepleri hızla artmaktadır. Özellikle uzaktan kendi kendine Türkçe öğrenmek isteyenlerin ihtiyaçlarını giderecek paket programlar ve sanal Türkçe sınıfları oluşturmak amacıyla, Uzaktan Türkçe Öğretimi çalışmaları başlamıştır.