Складання іспиту

Складання іспиту

Yazıcı-dostu sürüm

1. Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) nedir?

Türkçeyi yabancı dil ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerinin tespit edilmesine yönelik Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, temel dil becerilerinin tamamını ölçen ve uluslararası ölçekte uygulanan bir sınavdır.

2. Türkçe Yeterlik Sınavına kimler girebilir?

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye’deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe dil yeterliğini belgelendirmesi gereken öğrenciler, yurt dışında çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes TYS’ye girebilir.

3. Türkçe Yeterlik Sınavına niçin girmeliyim?

Türkçe Yeterlik Sınavı, Türkçe dil becerilerinizi ölçen ve belgeleyen bir sınavdır. Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduğunuz takdirde Türkiye'deki üniversitelerde dil hazırlık sınıfından muaf olabilir; birçok iş görüşmesinde, dil sınavlarına girmeden de Türkçe bilginizi kanıtlayabilir, akademik kariyer hedefleriniz için kullanabilirsiniz.

4. Türkçe Yeterlik Sınavına nasıl başvurabilirim?

Ankara'da Yunus Emre Enstitüsüne, yurt dışında ise Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerine giderek bizzat başvurabilirsiniz.

5. Türkçe Yeterlik Sınavı hangi bölümlerden oluşur?

Uluslararası standartlarda hazırlanan Türkçe Yeterlik Sınavı “Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma (Bağımsız Konuşma, Karşılıklı Konuşma)” bölümlerinden oluşmaktadır. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınavda başarılı olan adaylara Türkçe Yeterlik Belgesi verilir.

6. Türkçe Yeterlik Sınavında kaç soru bulunmaktadır?

Türkçe Yeterlik Sınavı; okuma 40, dinleme 30, yazma 2, bağımsız konuşma 1, karşılıklı konuşma 7 olmak üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır.

7. Türkçe Yeterlik Sınavı nasıl uygulanır?

Türkçe Yeterlik Sınavı 2 oturumda gerçekleşir. 1. oturumda adaylar; okuma, dinleme, yazma sorularına; 2. oturumda ise bağımsız konuşma ve karşılıklı          konuşma sorularına cevap verirler.

8. Türkçe Yeterlik Sınavının süresi ne kadardır?

Türkçe Yeterlik Sınavının süresi; okuma 60, dinleme 45, yazma 60, bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 olmak üzere toplam 180 dakikadır.

9. Türkçe Yeterlik Sınavı yılda kaç kere yapılmaktadır?

Türkçe Yeterlik Sınavı ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez yapılmaktadır. Türkçe Yeterlik Sınavı; Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanır.

10. Türkçe Yeterlik Sınavının bir örneğine ulaşabilir miyim?

http://www.tys.yee.org.tr adresinden TYS  örneğini indirebilirsiniz.